Celtic Knotwork: the ultimate tutorial

8. אנקפסולציה

Toutes les versions de cet article : [Deutsch] [English] [Español] [français] [עברית] [italiano] [Português do Brasil]

בחלק זה אתם עומדים ללמוד איך למסגר קשר קטן וחמוד בקופסה, מה שאני מכנה "אנקפסולציה". התהליך מבוסס על רעיון מתמטי שנקרא "דואליות", אבל חכו רגע! אל תברחו, קל יותר להתחיל עם דוגמה כדי להראות לכם ש-1. זה קל; 2. אתם באמת צריכים את זה אם אתם רוצים לעשות משהו גדול בעולם הקשרים הקלטיים.

נניח שאתם אוהבים את הקשר בעל 3 הצמתים (אני כן!) ואתם רוצים ליצור ממנו משהו. למשל, צלב. מכיוון שקשר זה מקודד על ידי משולש, נסו לחבר ארבעה משולשים יחד. אחרי הרבה זיעה, קללות וטעויות, תגיעו למשהו כזה:

זה נחמד מאוד אבל דורש הרבה כוונון יד עדין. אתם יכולים לנסות ללכת רחוק יותר ולהכין צלב גדול יותר המורכב מחמישה צלבים קטנים כאלה. אחרי הרבה מילים גסות, אתם עשויים לקבל משהו כזה:

אכן נחמד מאוד, אבל קשה להתאים למקום, לא? אם תנסו, תבינו שאי אפשר להכין איורים גדולים ומדויקים בדרך זו. למרבה המזל, יש דרך אחרת, היא נקראת אנקפסולציה. אבל תחילה עליכם ללמוד כמה דברים על מושג מתמטי (לא לברוח!):

דואליות (שְׁנִיוּת)

אם נחזור לקשר בעל 3 הצמתים, נניח שכאשר מחלצים את הגרף שלו, לא מכלילים את הקודקודים באזורים הלבנים אלא באזורים השחורים (ראו ערך: יצירת גרפים). כמובן, יש לפצל את האזור האינסופי למספר קודקודים, לא רק לאחד, והקודקודים הללו מתמזגים זה עם זה באופן סימבולי על ידי קיר רציף המקיף את כל הקשר. בתמונות ולא במילים, בסופו של דבר תגיעו לאיור c, לא לאיור b:

התופעה בה חזיתם זה עתה היא בניית הגרף הכפול (הדואלי) של המשולש. ברגע שיש לכם את הגרף, אינכם צריכים את הקשר, אתם יכול לבנות את הכפול שלו מיד: הקודקודים של הגרף הכפול נמצאים במרכזי פני הגרף המקורי והקצוות שלו נמתחים לרוחב לכל קצה:

למשל, הסריגים המשולש והמשושה דואלים זה לזה. הכפול של משולש יחיד הוא הסריג המשושה.

עכשיו אפשר לראות שקל יותר ליצור צלב קטן באמצעות הגרף הכפול, והקשר הוא לגמרי בתוך קופסה, קפסולה משולשת! פשוט מציירים ריבוע, מוסיפים את שני האלכסונים כדי ליצור ארבעה משולשים, מעתיקים את המוטיב הדואלי בתוך כל משולש ופותחים כמה קצוות בקירות כך שהקשרים יימסו לאחד. בתמונות:

קל אפילו יותר לבנות את הצלב הגדול יותר, פשוט ערמו חמישה ריבועים כאלה ופתחו כמה דלתות כדי לאפשר להם לצאת מהקופסאות שלהם:

אז הרעיון הוא שכדי ליצור דגם קשרים גדול, תחילה עליכם למצוא סוגי קשרים קטנים שאתם אוהבים, לחשב את הגרף הכפול שלהם הממוסגר בקופסה ולהשתמש בקופסאות אלה כדי לרצף את האזור שברצונכם לעצב. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. נניח ששיחקתם עם סריגים משולשים, ונתקלתם במוטיב הנחמד הזה:

כדי ליצור איתו משהו, תחילה עליכם לחשב את הגרף הכפול שלו:

ואז ניתן ליצור למשל כוכב הבנוי מ-5 חלקים:

עכשיו, אם אתם רוצים ליצור קשרים שיש להם התחלה וסוף, עליכם לעבור לגרסה הישנה יותר של האתר ולחפש סיבוכים.

Répondre à cet article

mercredi 4 octobre 2023, par Christian Mercat, Maria Volkov

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0